آرشیو اخبار


عملکرد ۱۰ ماهه اول سال ۹۲ گمرک استان قزوین ومقايسه آن با مدت مشابه سال ۹۱
درطي اين مدت بالغ بر  ۳۶۵۹۷۹ تن کالا به ارزش ۲۸۱ ميليون دلارمعادل ۶۹۷۲ ميلياردريال ازطريق گمرک استان قزوین به خارج ازکشور صادرگرديده که  از لحاظ وزن ۴۱  %  و از لحاظ ارزش ۳۰  %  افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد. عمده ترين کالاهايي که ازگمرک استان صادر گرديده عبارت از کالاهای صنعتی، موادشوینده، آهن آلات وفولاد، شیشه، مصنوعات مسی، محصولات شیمیایی، کاشی وسرامیک، سایرکالاهای برقی، مصنوعات پلاستیکی وملامین، موکت، کشمش و غیره مي باشد که به کشورهاي عراق، ترکیه، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، ایتالیا، تاجیکستان، گرجستان، آلمان، ارمنستان و غیره صادر شده است. متن کامل

عملکرد ۸ ماهه سال ۹۲ گمرک استان قزوین ومقايسه آن با مدت مشابه سال ۹۱
بخش صادرات:       درطي اين مدت بالغ بر  ۲۹۹۵۵۳تن کالا به ارزش ۲۲۵ ميليون دلارمعادل ۵۵۸۹ ميلياردريال ازطريق گمرک استان قزوین به خارج ازکشور صادرگرديده که  از لحاظ وزن ۴۴  %  و از لحاظ ارزش ۲۴  %  افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان ميدهد. عمده ترين کالاهايي که ازگمرک استان صادر گرديده عبارت از کالاهای صنعتی، موادشوینده، مصنوعات مسی، آهن آلات وفولاد، شیشه، کاشی وسرامیک، سایر محصولات شیمیایی، سایرکالاهای برقی، مصنوعات پلاستیکی وملامین، کشمش و غیره مي باشد که به کشورهاي عراق، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان،پاکستان،تاجیکستان، ایتالیا، گرجستان، هلند، ارمنستان،آلمان،آذربایجان و غیره صادر شده است. متن کامل

عملکرد ۷ ماهه سال ۹۲ گمرک استان قزوین ومقايسه آن با مدت مشابه سال ۹۱
بخش صادرات:       درطي اين مدت بالغ بر ۲۶۱۹۳۳تن کالا به ارزش ۱۹۶  ميليون دلارمعادل ۴۸۶۴ ميلياردريال ازطريق گمرک استان قزوین به خارج از کشور صادرگرديده که    از حاظ وزن ۴۴  %  و از لحاظ ارزش ۲۲  %  افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان ميدهد. عمده ترين کالاهايي که ازگمرک استان صادر گرديده عبارت از کالاهای صنعتی، موادشوینده، مصنوعات مسی، آهن آلات وفولاد، شیشه، کاشی وسرامیک، سایر محصولات شیمیایی، سایرکالاهای برقی، مصنوعات پلاستیکی وملامین، کشمش و غیره مي باشد که به کشورهاي عراق، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، ایتالیا، گرجستان، هلند، ارمنستان و غیره صادر شده است. متن کامل

عملکرد ۲ماهه سال ۹۲ گمرک استان قزوین ومقايسه آن با مدت مشابه سال ۹۱
بخش صادرات:       درطي اين مدت بالغ بر  ۲۶۱۹۳۳تن کالا به ارزش ۱۹۶  ميليون دلارمعادل ۴۸۶۴ ميلياردريال ازطريق گمرک استان قزوین به خارج ازکشور صادرگرديده که  از لحاظ وزن ۴۴  %  و از لحاظ ارزش ۲۲  %  افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان ميدهد. عمده ترين کالاهايي که ازگمرک استان صادر گرديده عبارت از کالاهای صنعتی، موادشوینده، مصنوعات مسی، آهن آلات وفولاد، شیشه، کاشی وسرامیک، سایر محصولات شیمیایی، سایرکالاهای برقی، مصنوعات پلاستیکی وملامین، کشمش و غیره مي باشد که به کشورهاي عراق، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، ایتالیا، گرجستان، هلند، ارمنستان و غیره صادر شده است. متن کامل


نقل مطالب از این سایت فقط باذکر منبع بلامانع است.
Copyright © ۲۰۱۴ Qazvin Customs All rights reserved
E-mail : info@qazvincustoms.ir - Power by Ghasedak ICT